Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Ecrivus International V.O.F., gevestigd aan Vliegveldweg 106, 6199 AD Maastricht-Airport, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vliegveldweg 106
6199 AD Maastricht-Airport
+31(0)43-365-5801
www.ecrivus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ecrivus International V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, hetzij schriftelijk (waaronder digitaal) of telefonisch, bijvoorbeeld via een offerte- of registratieverzoek, een aankoop op onze website of middels (bron)documenten.
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer en KvK-nummer (indien van toepassing)

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ecrivus International V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ecrivus International V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Ecrivus International V.O.F. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ecrivus International V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ecrivus International V.O.F.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ecrivus International V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen in principe geen personalia/bestanden, tenzij dit expliciet wordt verzocht, aangezien wij te allen tijde het projectarchief moeten kunnen raadplegen bij een nieuwe (ver)taalopdracht. Hierdoor wordt een consistente en kwalitatieve dienstverlening gewaarborgd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ecrivus International V.O.F. verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ecrivus International V.O.F. maakt gebruik van strikt noodzakelijke, functionele, technische en analytische (tracking) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, uw gebruiksgemak en om de website te kunnen optimaliseren. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hierbeneden een overzicht:

Type (Sub)categorie Cookies
Strikt noodzakelijke en technische cookies WordPress
 • OptanonConsent
 • OptanonAlertBoxClosed
 • PHPSESSID
 • wordpress_test_cookie
Functionele en analytische (tracking) cookies Tawk.to
 • __tawkuuid
 • TawkConnectionTime
 • Tawk_57592660fc6a7f9c2ceaecd8
  va.tawk.to
 • tawkUUID
 • ss
  tawk.to
 • __cfduid
Targeting cookies twitter.com
 • auth_token
 • twll
 • secure_session
 • guest_id
 • __utma
 • remember_checked
 • remember_checked_on
  cdn.syndication.twimg.com
 • lang
  syndication.twitter.com
 • lang

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ecrivus International V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ecrivus International V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met .

Effectieve datum en wijzigingen

Ecrivus International behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring. Indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in onze privacyverklaring, zullen wij dit aankondigen op onze website en een link naar de nieuwe privacyverklaring publiceren. Wij adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u weet welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. De effectieve datum van deze privacyverklaring is 1 mei 2018.

Akkoord met voorwaarden

Indien u niet akkoord gaat met de privacyverklaring van Ecrivus International V.O.F. zoals deze op deze website zijn gepubliceerd, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om geen gebruik te maken van deze website en/of de diensten die hierop worden aangeboden.

Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die hierop worden aangeboden, stemt u in met de verzameling, verwerking en het gebruik van deze informatie door Ecrivus International.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Ecrivus International V.O.F.:

Laatste update: mei 2018

Cookie-instellingen