Met uw informatie gaan wij vertrouwelijk om. Onze medewerkers en vertalers zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring. Bovendien gebruiken wij beveiligde internet- en FTP-verbindingen om de bestanden bij u aan te leveren.